ภาพอนาจารคืออะไร?

“ภาพอนาจาร” เป็นคําที่อ้างถึงเนื้อหาที่เป็นสื่อลามกในธรรมชาติ คําจํากัดความของมันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทเนื่องจาก “ทางเพศที่ชัดเจน” หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในบางวัฒนธรรมข้อเท้าเปลือยของผู้หญิงถือได้ว่าเป็นภาพอนาจาร อย่างไรก็ตามในวัฒนธรรมตะวันตกการแสดงดังกล่าวมักถูกพิจารณาว่าเป็น risqué นี่คือเหตุผลที่การเซ็นเซอร์สื่อลามกมีความสําคัญมากในปัจจุบัน การใช้สื่อลามกโดยคนในการกักกัน […]